Arkiv for kategorien ‘Esoft Systems’

Kursfald i Esoft giver opkøbsmulighed

fredag, 14. september 2007

Af  journalist Jørgen Rasmussen

Siden Esoft Systems i en kortfattet meddelelse den 3/9-07 oplyste, at, at to ud af tre bestyrelsesmedlemmer, Sanne Wall-Gremstrup og Henrik Lund-Nielsen, er trådt ud af bestyrelsen, er kursen på aktien faldet med cirka 15 %.

Kursfaldet kan være udløst af private investorers usikkerhed over for selskabet i forbindelse med den kommende udskiftning i bestyrelsen, men kan også skyldes, at en eller flere investorer har valgt at sælge ud af deres aktier gennem Fionia Bank.

I hvert fald har Fionia Bank stået som sælger af de fleste aktier, som er afhændet til stadig lavere kurser.

Da intet imidlertid grundlæggende har ændret sig i Esoft Systems, ser jeg kursfaldet som en oplagt, men på kort sigt også risikobetonet købsmulighed. Selskabet kan levere et skuffende regnskab og da aktien er meget illikvid, kan relativt få sælgere presse kursen sydpå. Et køb umiddelbart før regnskabet er derfor kun velegnet for den risikobetonede investor, der vægter muligheden for en hurtig gevinst højere end risikoen for et tab.

Ryster ikke på hånden
Den adm. direktør, René Dines oplyser over for redaktionen, at de to bestyrelsesmedlemmers afgang ikke har fået ham til at ryste på hånden. Og han er i fuld færd med at finde egnede afløsere. Dog vil René Dines ikke sætte noget præcist tidspunkt på, hvornår selskabet offentliggør nogle navne

“Jeg har ikke noget problem med at tiltrække spændende profiler og glæder mig til at præsentere kandidaterne. Men udvælgelsen tager den tid, som det tager. Vi har intet hastværk, da det for os er afgørende, at vi får den rigtige sammensætning i bestyrelsen,” fastslår han i en telefonsamtale fra virksomhedens kontor i Hanoi, Vietnam.

René Dines vil ikke nærmere ind på, hvorfor de to bestyrelsesmedlemmer forlod virksomheden så hastigt. Men han pointerer, at forudsætningen for at arbejde sammen i såvel en bestyrelse som på en arbejdsplads er, at “kemien skal svinge.

“Det er ikke altid, man selv kan bestemme, hvordan en sag skal afsluttes og nu blev det så på den måde. Men jeg kan sige, at jeg har stor respekt for de to bestyrelsesmedlemmer. De er begge dygtige og professionelle,” fastslår han.

Kort og godt
Efsoft Systems præsenterer sin årsrapport for regnskabsåret 2006/07 den 17. september. I sit seneste regnskab er overskuddet før skat opgjort til 3 mio. kroner, men der angives intet præcist skøn for helårsresultatet. Leverer selskabet et årsresultat på 3 mio. kr. efter skat, handles aktien til en P/E-værdi på 19,1.

Selskabets generalforsamling er planlagt til den 27. september, mens Esoft sammen med en række andre børsnoterede selskaber holder en fælles præsentation den 3. oktober i Odense

Tavshed sår tvivl om udviklingen i Esoft System

onsdag, 5. september 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

Efter at Esoft Systems mandag meddelte, at to ud af den tre mand store bestyrelse forlader jobbet efter kun et år i sædet, er der behov for en tilbundsgående forklaring fra ledelsen i Esoft Systems. Den eneste tilbageværende person i bestyrelsen er Poul Dines, som er onkel til den adm. direktør, René Dines Hermand

Poul Dines udfører en række konsulentopgaver for Esoft Systems, men det vides ikke, om dobbeltrollen som både formand og lønnet konsulent er baggrunden for de to bestyrelsesmedlemmers exit.

En ting er, at bestyrelsens afgang kan vække bekymring blandt investorerene, hvilket sandsynligvis har været baggrunden for de seneste dages kursfald i aktien på små 10 %. Imidlertid skærper det bekymringen yderligere, at den bank, der var med til at føre Esoft Systems på First North, Fionia Bank, nu er storsælger af selskabets aktier. 

Alene i dag onsdag tegner Fionia Bank sig for et nettosalg på 7.300 aktier, mens aftagerne har været en række mindre investorer hos bl.a. E*trade, Amagerbanken og Nordea. Det skal samtidig noteres, at Fionia Bank er prisstiller i Esoft-aktien, hvilket alternativt giver gode muligheder for at stabilisere kursen.

Træg aktietegning i nye IT-selskaber

torsdag, 22. marts 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

Tegningen af nye aktier i de to IT-selskaber, Mermaid Technology og Wannakey, fik en sløv start på førstedagen for tegningen, hvor det torsdag kl. 16.45 stadig var muligt at købe aktier over internettet. Tidligere emissioner i First North-selskaber har i nogle tilfælde været præget af et hurtigt udsalg, hvor tegningen af nye aktier blev stoppet allerede efter en dag.

I takt med investorernes øgede kendskab til First North, er nyhedens interesse tilsyneladende dampet lidt af. Dog blev den elektroniske tegning af nye aktier i esoft systems den 12. marts lukket efter to en halv time, mens den skriftlige tegning i selskabet blev lukket senere på dagen. Esoft systems skaffede sig dermed et bruttoprovenu på 20 mio. kr. i løbet af en lille dags tid.

Mermaid Technology forsøger med emissionen at sælge minimum 1.575.000 nye aktie a 13 kroner, hvilket vil indbringe selskabet 20,4 mio.kr. i bruttoprovenu. Wannakey ønsker som minimum at sælge 267.500 aktier a 56 kroner, hvilket kulle indbringe virksomheden et bruttoprovenu på 15 mio. kr.

Ingen af de to virksomheder har investorer eller garanter i baglommen, der kan sikre emissionens gennemførelse.

Kort og godt:
Tegningen af nye aktier i Mermaid Technology fortsætter frem til og med den 27. marts, mens tegningen i Wannakey slutter den 29. marts.

esoft systems online-emission fuldtegnet på 2 1/4 time

mandag, 12. marts 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

IT- og service-firmaet, esoft systems, fik fuldtegnet sin online-emission på 500.000 aktier kl. 11.15 mandag efter blot 2 1/4 time, oplyser selskabet. Samme dag blev den resterende del af tegningen gennem bankerne lukket, da emissionen var fuldtegnet.

Gennem sin online-emission udbød esoft systems mandag 500.000 aktier a 20 kroner i portioner på 500 stk. Har alle investorerne købt en minimums-post på 500 aktier, har selskabet skaffet sig 1.000 nye investorer via sin elektroniske emission. Fordeler interessen i esoft systems sig på linie med de øvrige smånoteringer på First North, vil virksomheden efter fuldtegning have skaffet sig 300 - 500 nye private investorer.

En række mindre selskaber på OMX og på First North er efter emissionen steget kraftigt i kurs, hvilket dog ikke gælder for de seneste noteringer af Enalyzer og Danventures. De to selskaber er siden introduktionen faldet med henholdsvis 43 og 18 %.

Jørgen Rasmussen besidder aktier i esoft systems 

esoft systems et fund til prisen

søndag, 11. marts 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

IT- og service-firmaet esoft systems starter salget af sine nye aktier mandag kl. 9.00 på firmaets hjemmeside. Og skal vi dømme efter selskabets kvalitet i kombination med prisen på aktien, bør der være udsolgt efter ganske få minutter.

Efter gennem det sidste års tid at have tærsket prospekterne fra samtlige nye First North-selskaber igennem, er det svært at få armene ned ved den første hurtig læsning af prospektet fra esoft systemes. Som bekendt er der langt mellem snapsene på First North. Typisk er selskaberne for højt prissat i forhold til både risikoen og den eventuelle indtjening, som virksomhederne stiller i udsigt.

Men esoft systems udmærker sig på flere områder:

For det første har selskabet dokumenteret evner til både vækst og indtjening. Det budgetterede overskud efter skat i regnskabsåret 2006/07 ligger på 3,2 mio. kroner efter et halvårsoverskud på 1,6 mio. kr.

For det andet har selskabet en enkel og let gennemskuelig forretningsidé, nemlig udvikling af it- og serviceløsninger til ejendomsmægler-branchen. Konkret handler det om noget så banalt som præsentation af boligen via fotos og dertil knyttede ydelser. En oplagt idé til branchen, der da også har taget særdeles godt imod konceptet i Danmark.

For det tredie er der tale om et vækstmarked. Esoft systems er den eneste centrale aktør på markedet i Danmark og i takt med professionaliseringen af markedet og etablering af store kæder, er der al mulig udsigt til, at esoft kan få held med sine vækstplaner i Frankrig og Sverige.

For det fjerde er prisen på aktien yders rimelig. Ved fuldtegning af emissionen har virksomheden en markedsværdi på 70 mio. kr., hvilket giver en P/E-værdi på cirka 21 og en K/I-værdi på 2,9. For et selskab med fortsatte vækstmuligheder i Danmark, store muligheder i Frankrig, hvor selskabet er etableret, og planer om et indtog på det svenske marked, er der tale om et fund til prisen.

For det femte afslører “grådighedstesten”, at stifteren af esoft systems i sammenligning med mange af de øvrige First North-selskabers stiftere, ikke har beriget sig selv i urimelig grad. Mens ejerne af eksempelsvis DLVS har soret 32.000 % (ja - toogtrediveetusinde %), har direktør og hovedejer, René Dines Hermand, kunnet klare sig med 1.900 %. 

Endelig skal det med, at emissionsbanken, Fionia åbenbart tror så meget på selskabet, at banken har garanteret for tegningen af 500.000 aktier.

Alt i alt en super-emission. Hvis esoft systems skulle omfattes af samme kurshysteri som en stor del af de øvrige små-aktier, burde aktien koste 100 kroner inden for et år. En mere rimelig pris ville placere sig omkring 30 - 40 kroner, men lur mig om ikke emsige småinvestorer mindst fordobler kursen på kort tid.

Men der er naturligvis også risici i aktien. Selskabets etablering i Frankrig kan koste mange penge og konkurrenterne vil om kort tid myldre frem på banen. Foreløbig har esoft systems dog haft fordelen af en “first mover-status”, hvilket lægger niveauet for pris og service.

Den største risiko ligger måske i, hvis stifteren og den adm. direktør, René Dines Hermand, skulle blive kørt over af en damptromle i morgen. Umiddelbart virker det nemlig som om, at stifteren stadig spiller en afgørende rolle for virksomhedens ve- og vel og ikke mindst for idéudviklingen.

Personligt er jeg dog ikke betænkelig ved ovennævnte risici - og forsøger naturligvis at købe en lille portion ind til porteføljen i morgen.