NKT Holding i overgjort kursfald

Af journalist Jørgen Rasmussen

NKT har fået urimeligt mange smæk i forbindelse med frygten for en recession i USA og er siden toppunktet i juli 2007 faldet fra kurs 611 til cirka 388. Aktien er dermed faldet 37 % alene på konjunkturfrygten og uden negative selskabsnyheder.

Tilmed har selskabet løbende igennem 2007 opjusteret sine forventninger til årets resultat, som senest er angivet til mellem 925 og 950 mio. kroner før skat. Dermed handles selskabet til en 2007 P/E-værdi på 13,1.

Frygt for aktiens konjunkturfølsomhed
Forklaringen på kursfaldet skal tilsyneladende søges i markedets frygt for et kraftigt dyk i indtjeningen til tilfælde af en global økonomisk nedtur. Efter min vurdering er NKT imidlertid ikke konjunkturfølsom i den grad, som kursfaldet lægger op til.

For det første henter selskabet 10 – 12 % af sin indtjening fra Flexibles, der sælger offshore rørledninger til olieindustrien. Området er i kraftig vækst og er næppe er hyperfølsom over for konjunkturerne i den aktuelle situation med høje oliepriser.

For det andet er NKT Cables heller ikke specielt konjunkturfølsom, da divisionen afsætter store mænger kabler til renovering og udbygning af el-nettet. Renoveringsopgaver skal udføres uanset konjunkturer eller ej.

Den mest konjunkturfølsomme del af koncernen er sandsynligvis Nilfisk-Advance, der tegner sig for cirka en tredjedel indtjeningen.

Tallene for 3. kvartal var samtidig ikke specielt opmuntrende på grund af indkøringsproblemer med et nyt IT-system, men ifølge regnskabet skulle divisionen komme tilbage på sporet i 4. kvartal.

Solid langsigtet investering
Sammenlagt tyder intet dog på, at NKT i den aktuelle situation er konjunkturfølsom i samme grad som en traditionel bygge- eller transportaktie.

Jeg ser aktien som en langsigtet investering inden for industrisektoren. Falder markedet tilbage igen, vil NKT dog utvivlsomt følge med ned. På langt sigt, er jeg dog ikke i tvivl om, at aktien nok skal klare sig bedre end indekset.

Hold øje med
Selskabet udsender sit årsregnskab den 5. marts. På generalforsamlingen den 10. april er der ifølge koncernens erklærede politik udsigt til at udbytte på minimum 8 kr.

Da det forventede overskud er cirka 20 % højere end 2006, hvor der blev udbetalt 10 kroner i udbytte, er der lagt op til et udbytte i omegnen af 12 kroner. Det direkte afkast kan dermed opgøres til 3,1 %
 

2 kommentarer til “NKT Holding i overgjort kursfald”

  1. Jesper Skov siger:

    Har også selv valgt at tro på en langsigtet investering, da jeg ellers ikke give meget for mediernes vurdering - venter og ser hvordan markedet vil udvikle sig, men op kommer den helt sikkert.

  2. Kyle Nopeman siger:

    все ясно…

    Tilmed har selskabet løbende igennem 2007 opjusteret sine forventninger til […….