Esoft får halvårs-minus på 4 mio. kr. og nedjusterer

Af journalist Jørgen Rasmussen

Selv om esoft systems for blot tre måneder siden kunne oplyse, at selskabet fulgte de økonomiske planer som skitseret i prospektet, dukkede der en nedjustering af årets resultat op i mandagens halvårsregnskab fra den lille fynske First North-virksomhed.

Efter et beskedent driftsoverskud på 1,2 mio. kroner i første kvartal 2007-08 og et underskud på hele 4 mio. kroner i 2. kvartal, står det nu klart, at selskabet ikke kan leve op til sine målsætninger i prospektet.

Sammenlagt løbet halvårets driftsunderskud op i 2,8 mio. kr. kroner, mens resultatet før skat er opgjort til et minus på 2,5 mio. kroner. Underskuddet skal ses i sammenhæng med selskabets forventninger om et resultat før skat på 5 – 6 mio. kroner for hele året.

For i givet fald at opfylde budgetterne, skulle esoft systems hente et overskud i den resterende del af året på små 8 mio. kroner, hvilket ikke kan lade sig gøre, erkender selskabet i halvårsmeddelelsen.

Størrelse af nedjustering er ukendt
Virksomheden begrunder underskuddet med, ”at investering i etablering på de internationale markeder er sket hurtigere end forventet, hvilket har trukket en række ikke budgetterede omkostninger med sig dels i udlandet og dels i den danske virksomhed.”

”Derfor nedjusterer esoft systems forventningerne til niveauet for overskuddet før skat for regnskabsåret 2007/08 i forhold til det i prospektet opsatte mål på ca. 5 mio. kroner,” hedder det i halvårsmeddelelsen.

Stik imod sædvanlig praksis for børsnoterede virksomheder ønsker esoft Systems dog ikke at oplyse størrelsen af nedjusteringen. Bestyrelsesformand Poul Dines oplyser i en e-mail til redaktionen, at:

”Det er korrekt,….at der ikke er opgivet et konkret tal for den nedjusterede forventning. Det skyldes som angivet, at der er investeret mere end forventet i de nye markeder, og at effekten heraf slår igennem i sidste del af regnskabsåret og primært i det kommende regnskabsår. Selskabet har valgt at satse på investeringerne nu i stedet for at vente, fordi udsigterne på de nye markeder, som nævnt er meget positive.”

Og videre begrunder bestyrelsesformanden den manglende information med, at:

”Som følge af disse usikkerheder mht. kraften af gennemslaget kan vi på nuværende tidspunkt kun angive, at niveauet for overskuddet bliver lavere, men ikke konkret hvilket tal, vi forventer at nå. En række af de gennemførte rationaliseringer vil også påvirke resultatet positivt, selv om de umiddelbart slår igennem som en ekstra omkostning. De mange usikkerheder afholder os her midt i perioden at give et konkret tal.”

Aktie-kommentar:
Virksomhedens nedjustering kommer ikke uventet for redaktionen, der ved offentliggørelsen af kvartalsregnskabet i november 2007 forudså, at selskabet ville få svært ved at nå sine økonomiske mål i 2007-08.

Den adm. direktør René Dines, fastholdt ikke desto mindre over for redaktionen, at selskabet fulgte sine planer, som de var lagt frem i prospektet. Udmeldingen i november 2007 set i forhold til mandagens nedjustering af årsresultatet rejser på det grundlag en tvivl om troværdigheden af ledelsen i esoft systems.

Tidligere ikke fuldt ud forklarede hændelser i esoft systems er i den sammenhæng med til at tegne et billede af en virksomhed, hvor de gule lamper så småt begynder at blinke.

Hele den professionelle bestyrelse trak sig uden nogle forklaringer tilbage fra esoft systems i september 2007, mens kun bestyrelsesformand Poul Dines, der er onkel til hovedaktionæren, René Dines, blev siddende på posten.

I januar i år fulgte en opsigelse fra den nyansatte økonomichef, der kun nåede at blive fire måneder på posten. Siden økonomichefens opsigelse har René Dines både passet jobbet som adm. direktør og økonomichef, mens han samtidig har den absolutte aktiemajoritet i selskabet og en onkel siddende for bordenden i selskabets bestyrelse.

Ikke just en situation, der efterlever regler for god ”Corporate Governance”, som beskrevet i det såkaldte Nørby-udvalg.

Selskabets regnskabsprincipper gør ikke tilliden større. Således udmærker kvartalsregnskabet fra november sig ved tilsyneladende ikke at medtage de udenlandske aktiviteter.

Samtidig er det ikke umiddelbart gennemskueligt, hvordan selskabet når frem til et primært driftsresultat på 1.201.000 kroner, når netto finansielle poster udgør 152.000 kroner og resultatet før skat er opgivet til 711.000 kroner.

I almindelig bogføring er der en solid tradition for, at resultatet før skat fremkommer ved en simpel addition af finansielle poster og det primære driftsresultat. I esofts kvartalsregnskab udgør mankoen 642.000 kroner, som der ikke gives nogen forklaring på.

På trods af, at selskabet råder over en gennemarbejdet og troværdig forretningsmodel, synes ovennævnte faktorer at rejse en grundlæggende usikkerhed omkring selskabets ledelse og økonomiske styring.

Redaktionen ser på den baggrund betydelige risici i aktien på både kort og mellemlangt sig og ser ikke en investering i esoft som attraktiv, før selskabets ledelse har genvundet sin troværdighed og dokumenteret sin evne til at overholde selskabets økonomiske målsætninger.

Kort og godt:
Esoft systems lukkede mandag uændret i kurs 15 under en omsætning på 1.300 aktier. Af prospektet fremgår det, at der for regnskabsåret 2007-08 budgetteres med et EBITDA-overskud på 11 – 12 mio. kroner og et overskud før skat på 5 – 6 mio. kroner. Halvårsregnskabet angiver ikke størrelsen af EBITDA-resultatet. Esoft systems leverer sin næste periodemeddelelse den 5. maj 2008, hvilket dækker regnskabsårets første ni måneder.

3 kommentarer til “Esoft får halvårs-minus på 4 mio. kr. og nedjusterer”

 1. Af Investor siger:

  Jeg synes at esoft systems A/S står i en meget kritisk situation, og der i den grad er krav til at bestyrelsen snart træder i karakter.

  Aktiviteterne vedr Sverige, Frankrig, finanssystemer etc må selvfølgelig være budgetteret, fordi det allerede er detail beskrevet i prospektet i marts måned. På den anden side er det en katastrofe, hvis ikke det er - og derfor må der snart ske nødvendige ændringer i ledelsen, som sikre at sådan noget ikke sker igen. Bestyrelsen må tage stilling til om topledelsen er klædt på til at “køre” en børsnoteret virksomhed med umiddelbart stort nationalt og internationalt vækstpotentiale. Det kræver andre instrumenter; end at starte en virksomhed op !

  Jeg er overbevist om at en sådan ændring, vil påvirke aktiekursen og troen i en positiv retning.

 2. Insider siger:

  Med lidt kendskab til esoft systems og Rene Dines, tror jeg dette bliver den næste store skuffelse på First North.

 3. plus siger:

  plus…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Esoft fÃ¥r halvÃ¥rs-minus pÃ¥ 4 mio. kr. og nedjusterer…