Travelmarket tæt på 2008-mål

Af journalist Jørgen Rasmussen

Meget tyder på, at First North-selskabet, Travelmarket, kommer fint i mål hvad angår regnskabsåret 2007-08. Af selskabets seneste kvartalsregnskab fremgår det således, at 74 % af omsætningen og 80 % af EBITDA-overskuddet er i hus efter regnskabsårets første 3 kvartaler.

Opgjort i rene tal gav årets første tre kvartaler en omsætning på 17,1 mio. kroner og et resultat før skat og afskrivninger på 2,9 mio. kroner. Målet i prospektet er sat til 3,6 mio. kroner, hvilket tyder på, at meget skal gå galt for Travelmarket, før 2007-08 målene ikke bliver indfriet.

Ikke desto mindre har kursen på selskabets aktier siden introduktionen på First North i november 2007 lidt en krank skæbne. Som forudset af denne artikels forfatter, er kursen dykket ned på et niveau omkring 15 – 16 under, hvilket modsvarer et kursfald på 42 % i løbet af blot et halvt år.

Forklaringen på kursfaldet skal efter alt at dømme søges i en lidt anstrengt prisfastsættelse ved børsintroduktionen i kombination med et usædvanlig negativt marked, som specielt har ramt small cap-segmentet og ikke mindst First North-aktierne.

Vurdering:
Ved det aktuelle kursniveau begynder Travelmarket at se interessant ud for den langsigtede og risikovillige investor.

Ledelsen virker seriøs og har indtil videre opfyldt sine målsætninger fra prospektet. Markedet er i vækst og selskabets ambitioner om indtrængning i bl.a. Tyskland  og Storbritannien kan give bonus på langt sigt.

Efter et kursfald på cirka 42 % er risikoen i aktien reduceret markant, men yderligere kursfald kan dog langt fra udelukkes.

På den anden side burde opkøbsmuligheden lægge end bund under kursen. Konceptet i Travelmarket ikke unikt, men eventuelle konkurrenter kan vælge at betale sig fra startomkostningerne ved en etablering og opkøbe en eksisterende virksomhed.

Såfremt en større spiller beslutter sig for at trænge ind på det danske marked og den store spiller ser betydelige synergier i et opkøb af Travelmarket, kan prisen for virksomheden sagtens overstige den aktuelle kurs.

Vurderet ud fra opkøbsmuligheden er der dermed lagt en bund under kursen, men om bunden udgør 10 eller 15 kroner pr. aktie er svært at sige noget håndfast om.

Den forsigtige investor kan afvente regnskabet og derefter overveje en eventuel investering. Regnskabet vil efter alt at dømme ikke bringe ret meget nyt i forhold til selskabets seneste kvartalsregnskab, men vil indeholde et vigtigt forecast for 2008-09.

Forretningsområde:
Forretnings-idéen i Travelmarket matcher i store træk Jobindex og fungerer efter det velkendte Google-princip. Et antal søgerobotter suger løs af alle rejsetilbud på nettet, hvorefter tilbuddene kategoriseres og sætte layoutmæssigt pænt op på selskabets webside.

I lighed med Google hentes indtjeningen fra salg af annoncer og klik-betalinger. Ønsker et flyselskab ekstra eksponering, koster det penge. En anden del af indtjeningen hentes via salg og udvikling af software til rejseselskaberne og konsulentbistand.

Hele konceptet er til at forstå, og rent regnskabsmæssigt er der ikke slinger i valsen. Virksomheden har gennem de sidste fire år kørt med et beskedent overskud, hvilket bl.a. er trukket ned af udgiftsførte udviklingsomkostninger.

Kurs og nøgletal:
Aktiekursen har siden børsintroduktionen befundet sig i nedtrend, men positive oplysninger omkring forventningerne til det kommende års regnskab og et mere positivt aktieklima, kan sætter en stopper for den sivende tendens.

Ved en kurs på 15 handles aktien til en indre værdi på omkring 2,2, og en forventet P/E på 30,6.

Er virksomheden i stand til at indfri sine økonomiske målsninger om en omsætning i 2008-09 på cirka 29 mio. kroner og samtidig kan fastholde en EBIT-margin på cirka 8 %, er der lagt op til et resultat efter skat i 2008-09 på cirka 2,1 mio. kroner. 

Holder ovennævnte forudsætninger stik, vil aktien blive handlet til en P/E-værdi på 19,6, hvilket ikke turde være urimeligt set i forhold til kurspotentialet, hvis selskabet skulle få succes med sin ekspansive strategi.

Køb og salg:Travelmarket er en af de mest illikvide First North-aktier, hvilket gør det vanskeligt at handle selv små portioner af aktier uden at påvirke kursen. Som investor vil du derfor få svært ved at sælge dine aktier i virksomheden, hvis du skulle få behov for likvider eller du af anden årsag ønsker at træde ud af investeringen. Pas især på med indkøb af aktien, hvor en kortvarig efterspørgsel efter aktien kan presse kursen nordpå.

Finanskalender:
22-04-08: Årsregnskabsmeddelelse for 2007-08

Egne aktiebesiddelser:
Jørgen Rasmussens ejer ikke aktier i Travelmarket

8 kommentarer til “Travelmarket tæt på 2008-mål”

 1. water siger:

  water…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 2. Read Website siger:

  Read Website…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 3. learn more here siger:

  learn more here…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 4. sites.myextramoneytips.info siger:

  sites.myextramoneytips.info…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 5. Read More Here siger:

  Read More Here…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 6. best colon cleanser nz siger:

  best colon cleanser nz…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 7. click the up coming website siger:

  click the up coming website…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…

 8. wholesale marine catalog siger:

  wholesale marine catalog…

  Aktienyt: First North og small cap » Blogarkiv » Travelmarket tæt pÃ¥ 2008-mÃ¥l…