Danfold skuffer endnu en gang

Af journalist Jørgen Rasmussen

Når prospektet skal skrives og pengene hives hjem fra aktionærernes lommer, kan ledelsens optimisme nogle gange få en tand for meget. Således har Danfold hverken i 2007-regnskabet eller i årets første kvartalsmeddelelse været i stand til at leve op til sine egne forventninger.

I en kortfattet kvartalsmeddelelse fra Danfold fremgår det, at selskabet i løbet af 1. kvartal realiserede et EBITDA-overskud på 1.282.000 kroner, mens resultatet før skat er opgjort til 123.000 kroner.

Resultatet bør ses i lyset af, at selskabet ved emissionen i november 2007 lovede sine nye aktionærer et helårs-overskud før skat på 5.536.000 kroner i 2008. Årets første tre måneder har således kun indbragt 2,2 % af det forventede årsresultat.

For at spare honoraret til revisor, har ledelsen valgt ikke at aflægge et decideret kvartalsregnskab, hvorfor der ikke optræder tal over bl.a. omsætningen. For hele 2008 er der i prospektet anslået en omsætning på 99.636.000 kroner.

Årsregnskab under forventninger
Heller ikke i helårsregnskabet formåede Danfold at leve op til de forventninger, som blev angivet i prospektet kun et par måneder før regnskabsårets afslutning. 

Således hentede virksomheden en omsætning hjem på 80.058.000 kroner i 2007, hvilket lå 3,7 % under det estimerede resultat i prospektet. Årsagen var angiveligt en udskydelse af ordrer op til årsskiftet.

Bundlinjen i 2007 gav et overskud på 512.000 kroner mod et forventet overskud på 818.000 kroner.

Endnu ingen nedjustering
På trods at det skuffende kvartalsresultat, har Danfold dog ikke fundet det opportunt at nedjustere sine forventninger til hele året. Virksomheden fremhæver således, at ordreindgangen fra midten af 2. kvartal har været stigende.

Samtidig understreges det, at installationen af den nye maskinpark følger tidsplanen. Anlægget bliver taget i brug 1. august, mens selskaber venter at kunne levere de første ordrer omkring 1. november.

Skal Danfold kunne leve op til forventningerne i prospektet, skal der imidlertid også godt gang i både ordreinflow og produktion. Stort set hele det forventede overskud for 2008 skal nemlig hives hjem på 3 kvartaler.

Bestyrelsesformand Mads Leth Christiansen ønsker ikke at kommentere på forventningerne til indeværende år, men henviser til forventningerne i årsregnskabet, der matcher de tilsvarende tal i prospektet.

Mads Leth Christiansen understreger derudover, at han ikke ønsker at udtale sig til nærværende blog, da han ikke finder skribenten kvalificeret til at skrive om Danfold.

Vurdering:
Med en begyndende afmatning i møbelbranchen, som eksempelvis BoConcept allerede har oplevet, taler meget for, at Danfold får svært ved at leve op til målene i prospektet i 2008.

Dermed er der lagt op til en nedjustering senere på året. Ganske vist er aktiekursen faldet cirka 18 % siden børsintroduktionen, men da aktien handles på relativt høje nøgletal i en vanskelig branche, ses der ikke det store potentiale i aktien.

Ønsker du en eksponering i møbelindustrien, er BoConcept et langt bedre bud på en investering. Aktien er væsentlig billigere, mere likvid og med et markant større kurspotentiale.

Forretningsområde:
Danfold producerer finerede skuffesider som underleverandør til den europæiske møbelbranche. Produktionen finder sted på et fuldautomatiseret produktionsanlæg, der ifølge ledelsen er ”state of the art” i Europa.

Kurs og nøgletal:
Ved en kurs på 6,60 handles aktien til en forventet P/E-værdi på 18,1 og en K/I-værdi på 1,6 beregnet ud fra prognoserne i prospektet. Da selskabet i 2007 ikke var i stand til at opfylde forventningerne i prospektet og samtidig kom skidt fra start i 2008, ses en nedjustering af årsresultatet med 1 -2 mio. kroner som et realistisk scenario.

I den situation vil aktien blive handlet til en P/E-værdi omkring 30, hvilket turde være relativt dyrt for en underleverandørvirksomhed i et konkurrencepræget marked, der muligvis står foran en afmatning.

Til sammenligning handles turn-a-round virksomheden, BoConcept til en forventet P/E-værdi på 12,9 for regnskabsåret 2007-08.

Køb og salg:
Danfold er en af de mest illikvide First North-aktier, hvilket gør det vanskeligt at handle selv små portioner af aktier uden at påvirke kursen. Som investor vil du derfor få svært ved at sælge dine aktier i virksomheden, hvis du skulle få behov for likvider eller du af anden årsag ønsker at træde ud af investeringen.

Finanskalender:
Virksomheden har endnu ikke offentliggjort nogen finanskalender på deres hjemmeside. 

Egne aktiebesiddelser:
Jørgen Rasmussens ejer ikke aktier i Danfold

Der er lukket for kommentarer.