Stort potentiale i SCF Technologies

Af journalist Jørgen Rasmussen

Efter en nedjustering af årets forventninger fik SCF Technologies (SCFT) rigtig mange kurssmæk og faldt med 20 % i løbet regnskabsdagen den 29. april. Siden april har aktiekursen stille og roligt bevæget sig sydpå, men intet tyder dog på, at værdien af selskabets to forskningsprojekter har ændret sig grundliggende.

Ifølge selskabet skyldes nedjusteringen flere forhold. Hovedårsagen angives til at ligge i en forskydning i salget af vindues-produktet, ShineOn, som er kommet på markedet.

Derudover har udarbejdelsen af dokumentation til Energy-projektet til kommende licenstagere slugt mere tid end beregnet. Virksomheden understreger i den forbindelse, at det kommercielle potentiale bag de to produkter er intakt.

Institutionelle tror på aktien
Selv om aktiemarkedet ikke i øjeblikket har den store tiltro til SCFT, har en række store institutionelle investorer dog kastet deres kærlighed på aktien.

Således sidder LD, ATP og pensionskasser under PKA med sammenlagt 31,9 % af aktierne, hvilket turde borge for en vis seriøsitet i selskabet.

At dømme efter tegningskursen på de senest udstedte warrants, vurderer ledelsen da også, at aktien er betydelig mere værd end den aktuelle kurs på 34.

Den 29. april i år oplyste virksomheden således om udstedelsen af 5.000 warrants til en tegningskurs på 48, mens der et par måneder tidligere blev udstedt warrants til en tegningskurs på 62.

Venter underskud i år
SCFT kom ud af første kvartal med et nettounderskud på 3,4 mio. kroner mod et minus på 1,5 mio. kroner et år tilbage. Årets første kvartal gav ingen omsætning, men på årsbasis kalkulerer selskabet alligevel med en omsætning på op til 10 mio. kroner.

Set i forhold til forventningerne ved årets start er der tale om en nedjustering af 2008-resultatet fra et oprindeligt ventet EBITDA-overskud på 10 mio. kroner til et underskud på 17 mio. kroner.

Kontantbeholdningen ved kvartalets udgang er opgjort til 84 mio. kroner, mens egenkapitalen, herunder værdien af patenter og aktiverede udviklingsomkostninger, er opgjort til 126 mio. kroner.

Vurdering:
Jeg ser aktien som en spændende, men risikabel investering på både kort og langt sigt. På den ene side er potentialet meget stort, hvis selskabet opnår de forventede licensaftaler for vinduesproduktet, ShineOn.

På den anden side kan deres produkt floppe eller selskabets omkostninger kan stige drastisk, hvilket vil sandsynligvis vil sende kursen sydpå.

En mulig kurstrigger lurer dog forude. Ifølge det seneste kvartalsregnskab, regner virksomheden med at kunne offentliggøre navnet på en ny stor licenstager til konsumentmarkedet for ShineOn i første halvår af 2008.

På kort sigt kan risikovillige investorer derfor spille på, at SCFT opnår en gunstig aftale i løbet af den næste måned, hvilket hurtigt kan give en pæn kursgevinst.

Risikoen er naturligvis, at der ikke bliver offentliggjort nogen aftale, hvilket alt andet lige vil presse kursen sydpå.

Forretningsområde:
SCFT kan bedst sammenlignes med en biotekvirksomhed, hvis væsentligste produktion udgøres af forskning og udvikling. Selskabet beskæftiger sig med to teknologier i form af et selvrensende vinduesprodukt og en teknologi, der omdanner affald til olie.

Selskabets forretningsidé er at forske, udvikle og patentere en række teknologier og processer, der i grydeklar form udbydes som licenser til interesserede producenter.

Licensindtægterne skal efterfølgende danne grundlag for selskabets indtægter og dermed muliggøre udvikling af flere forsknings- og udviklingsprojekter.

Kurs og nøgletal:
Ved en kurs på 34 handles aktien til en negativ  P/E-værdi for 2008, mens K/I-værdien placerer sig omkring 0,70. Kursen toppede i maj 2007 med et niveau omkring 120, men den faldende trend tog for alvor fart i forbindelse med efterårets uro på aktiemarkederne.

Grundet den ringe interesse for aktien, er det svært at vurdere, hvornår kursfaldet stopper. Men intet taler dog for, at værdien af selskabet bør kravle ret meget ned under virksomhedens kontantbeholdning, der ved årets udgang kan anslås til cirka 70 mio. kroner.

Kurspotentiale:
Aktien har en kæmpe kurspotentiale, mens downside med lidt forbehold kan anslås til værdien af selskabets kontantbeholdning ultimo 2008, hvilket modsvarer en kurs på 26.

Det er svært at sige noget fornuftigt om aktiens upside, men da professionelle investorer har været villige til at betale minimum  kurs 65 i november ved emissionen og intet væsentligt har ændret sig siden da, burde aktien med det rette mix af nyheder hurtigt kunne stige til det niveau igen.

Kurstriggere:
Selskabet har indledt forhandlinger med en stor licenstager til konsumentmarkedet. Aftalen ventes på plads inden udgangen af juni. Bliver der tale om en gunstig aftale, kan kursen rykke sig ganske betydeligt.

På den anden side meddelte ledelsen allerede i februar, at en licensaftale ”meget snart” kommer på plads. Indtil videre er der dog ikke offentliggjort nogle aftaler.

Køb og salg:
SCFT er en af de mindst handlede aktier på den ordinære børs, hvilket gør det vanskeligt at handle selv små portioner af aktier uden at påvirke kursen.

Som investor kan du derfor få svært ved at sælge dine aktier i virksomheden, hvis du skulle få behov for likvider eller du af anden årsag ønsker at træde ud af investeringen.

Risici:
SCFT tilhører gruppen af aktier med høj risiko, selv om kursrisikoen kan synes reduceret i takt med det glidende kursfald. Selskabet har endnu ingen faste indtægter og det kan være svært at bedømme de kommercielle udsigter for selskabets to produkter.

Jeg ser derfor aktien som velegnet for den langsigtede og risikovillige investor, der både ønsker en vis diversifikation i porteføljen og gerne vil betale for et betydeligt kurspotentiale med en vis risiko.

Finanskalender:

• 19. august 2008: Regnskab for 2. kvartal
• 30. oktober 2008: Regnskab for 3. kvartal

Egne aktiebesiddelser:
Jørgen Rasmussens ejer aktier i SCFT

En kommentar til “Stort potentiale i SCF Technologies”

 1. Carlos Bonaparte siger:

  Hej Jørgen
  Jeg har fulgt dine råd med SCF Technolygies.
  Skal jeg sælge nu tror du.
  Konen er skredet, så det er da det bedste ved dine råd.

  Mange tak
  KH
  Carloss