Fuld fart på hos Esoft Systems

Af Journalist Jørgen Rasmussen

Esoft Systems har stadig fuld fart på. Selskabet har nu etableret sig i både Frankrig og Sverige, hvor begge afdelinger i dag leverer ydelser til de lokale ejendomsmæglere. Det meste af IT-arbejdet finder sted på virksomhedens kontor i Hanoi, som beskæftiger 22 ansatte.

Ideen i den konstruktion er en kombination af lave omkostninger og hurtigere service over for kunderne. Når vi andre går hjem til aftensmaden begynder vietnameserne så småt at stå op og har en hel arbejdsdag foran sig. Resultatet bliver en hurtig levering af præsentations-materialet til de danske kunder.

Fremrykkede investeringer tærer på overskud
Det nyligt aflagte regnskab demonstrerede til fulde, at tingene kører for selskabet. Bundlinien var ganske vist en smule skuffende og driftsmarginalerne var ikke helt i top. Esoft begrunder de lidt skuffende tal med fremrykkede investeringer, men fastholder sine langsigtede prognoser som de blev fremlagt i prospektet.

Og holder Esoft sine løfter fra prospektet, er der gode udsigter for virksomhedens aktionærer. Med udgangspunkt i prospektets prognoser over omsætning og EBITDA frem til 2010/11, har redaktionen regnet på økonomien set ud fra et investorsynspunkt.

Selv om Esoft ikke har opgivet præcise forecast i sit seneste regnskab, viser redaktionens beregninger på baggrund af prospektet, at aktionærerne i indeværende regnskabsår kan se frem til et driftsoverskud på cirka 6,6 mio. kroner og et nettoresultat i omegnen af 5,1 mio. kroner.

Plads til kursstigning
Med udgangspunkt i en kurs på omkring 20,0, handles virksomheden dermed til en fremtidig P/E-værdi på 14 hvilket set i forhold til andre vækstorienterede virksomheder på First North ligger i den absolut billige ende.

Over hele perioden frem til regnskabet i 2010/11 forventer Esoft en stort set uændret EBITDA-margin på 21 – 23 %, hvilket kan forklares med virksomhedens fortsatte ekspansion.

Typisk vil virksomheder som Esoft Systems øge marginalerne i takt med en vækst i omsætningen, da ”masse er lig med kasse”. Sagt med andre ord vil stordrifts-fordelene stå igennem på driftsoverskuddet, der eksempelvis kan stige med 50 %, mens omsætningen måske kun stiger med 25 %.

Overholder virksomheden sine langsigtede mål, er der i 2010/11-regnskabet udsigt til en omsætning på cirka 100 mio. kr. og nettooverskud på cirka 10 mio. kr.

Antager vi, at virksomheden til den tid kan handles på en P/E-værdi på 14, vil kursen om tre år skulle placere sig i et niveau omkring 40.

Attraktiv investering
Nu vokser træerne som bekendt ikke ind i himlen og der er absolut ingen garanti for, at Esoft Systems kan overholde sine langsigtede mål. Vi lægger derfor forsøgsvis en risikopræmie ind i kursscenariet på 15 % årligt og tillægger derefter en risikofri rente på 5 %.

Sammenlagt kræves altså et afkast på 20 % årligt, før en investering under de givne forhold er attraktiv. Efter et par indtastninger i regnearket viser resultatet, at aktiens fair kurs ligger i niveauet omkring 23 - 24.

Et er imidlertid en såkaldt fair værdi og et andet er virkeligheden. For det første knytter der sig en række forudsætninger til regnestykket, som ikke er objektive, men baseret på både virksomhedens og redaktionens skøn.

Nedjusterer vi eksempelvis den årlige vækst fra de budgetterede 26 % til 17 %, kan en fair værdi hurtigt falde til et niveau omkring 18. Dertil kommer, at Esoft-aktien ikke er særlig likvid, og aktien kan derfor gennem længere tid være enten undervurderet eller overvurderet.

For den langsigtede investor, som gerne vil have ”noget risiko på bogen”, ser vi dog Esoft som en ganske attraktiv investering. Kortsigtede investorer bør passe på, da aktien hurtigt kan falde i kurs, hvilket senest fandt sted, da to bestyrelsesmedlemmer forlod virksomheden før tid.

Kort og godt:
Esoft Systems leverer komplette foto-, annonce- og markedsførings-løsninger til ejendomsmæglerbranchen. I samme ombæring udarbejdes de nødvendige plantegninger af boligerne. Materialet benyttes i mæglernes markedsføring af boligen.

Der er lukket for kommentarer.