Egenkapitalen i Wannakey væk ved årets udgang

Af journalist Jørgen Rasmussen

Efter en nedjustering af forventningerne til resultatet for hele 2007 til et minus på 16 mio. kr. mod et tidligere forventet underskud på 8 mio. kroner, vil egenkapitalen i Wannakey efter alt at dømme ved årets udgang vil være spist op af selskabets udviklings-omkostninger.

Ifølge den meget sparsomme periodemeddelelse for årets 3. kvartal, har bestyrelsen for Wannakey dog:

“Iværksat en proces for at sikre selskabet likvider til den fremtidige udvikling og drift hvilket primært forventes ved låneoptagelse på kort sigt”.

Selskabet undlader at oplyse størrelsen af den aktuelle egenkapital ultimo juli kvartal, hvilket teoretisk set betyder, at selskabet allerede nu kan være tømt for værdier. Kun hovedaktionærerne, herunder adm. direktør Kim Andersen er vidende om dette, mens de 70 - 100 små-aktionærer intet kendskab har til selskabets reelle økonomi.

På vej mod negativ egenkapital
Af prospektet fremgår det imidlertid, at egenkapitalen den 19. januar 2007 var opgjort til 1,2 mio. kroner. Selskabets aktieudvidelse indbragte et nettoprovenu på 13,5 mio. kroner, hvilket bringer den samlede egenkapital efter emissionen op på 14,7 mio. kroner.

Over for denne egenkapital står årets forventede underskud på 16 mio. kroner, hvilket slutteligt giver en negativ egenkapital på 1,3 mio. kroner ultimo året.

For at selskabet ikke skal blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan en kapitaltilførsel i form af ansvarlig indskudskapital derfor blive nødvendig, hvilket dog ikke omtales i meddelelsen til First North.

Alternativt kan selskabet kan vælge at aktivere den skattemæssige værdi af underskuddet, hvilket i givet fald rent teknisk vil betyde, at egenkapitalen fortsat vil være nogenlunde intakt.

Adm. direktør Kim Andersen bekræfter redaktionens beregninger, men afviser behovet for en emission. I en kortfattet e-mail anfører han, at:

“Dine beregninger er overordnet set korrekte. Derfor har bestyrelsen også iværksat en proces for at sikre selskabet likvider til den fremtidige udvikling og drift hvilket primært forventes ved låneoptagelse på kort sigt. Der er dermed ingen aktuelle planer om en emission.”

Hovedaktionærer må til lommerne
Bliver selskabet alligevel tvunget til en emission, er det en nærliggende mulighed, at hovedaktionæren, A&H Vangsted Holding, konverterer noget af eller hele sit tilgodehavende på 5 mio. kroner til ansvarlig aktiekapital.

I så fald vil hovedaktionæren sandsynligvis forlange sig kompenseret for risikoen, hvilket alt andet lige vil give en lavere kurs end den aktuelle kurs på 17 - 18 kr.

En alternativ mulighed er en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. I et tænkt scenario udsteder Wannakey 500.000 nye aktier a 15 kr., hvilket indbringer et nettoprovenu på 7,3 mio. kr. og bringer egenkapitalen på ret køl igen.

Aktierne kan udstedes med fortegningsret for de eksisterende aktionærer og kan være garanteret af de to hovedaktionærer, Danfort A/S og A&H Vangsted Holding. 

Håbet er lysegrønt
Af selskabets periodemeddelelse fremgår det, at årsagen til underskuddet i år skal søges i en forsinket lancering af selskabets hovedprodukt, Wannakey vers. 3.0. Til gengæld vil millionerne angiveligt vælte ind i selskabet, når IT-verdenen får øjenene op for mulighederne i det lille stykke software:

“Det er ledelsens opfattelse, at potentialet i ver. 3.0 kan være betydeligt. Ledelsen forventer, at antallet af brugere i 2008 kan nå et antal på op til 2 millioner brugere, hvilket i givet fald kan indebære en total omsætning for 2008 på 100-200 millioner kr. med en forventet indtægt på 7-14 millioner kr.”

Wannakey tager dog forbehold for markedets reaktion på ver. 3.0 samt forbehold for den præcise frigivelsesdato for den forventede Wannakey ver. 3.0. Derudover lægges vægt på, at forventningerne for 2008:

“Også undergivet de risikofaktorer, som er beskrevet i Selskabets prospekt, herunder navnlig prospektet s. 26″.

 På side 26 i prospektet sættes der yderligere en fed streg under alle usikkerhedsfaktorerne i selskabets forventninger og forhåbninger.

Kort og godt.
Wannakey A/S afsluttede ultimo marts sin aktieemmision med et salg på 24.797 aktier til en værdi af kr. 1.388.632, fordelt på 68 enkelt-aktionærer. Dermed er 99,25 % af aktiekapitalen ejet af den fem hovedaktionærer, som ejer aktierne gennem selskabet, Danfort A/S.

A&H Vangsted Holding er med en andel på 35 % største aktionær i Danfort og besidder derudover en mindre portion aktier overtaget i forbindelse med emissionen, hvilket bringer holdingselskabets ejerandel op på cirka 40 %.

10 kommentarer til “Egenkapitalen i Wannakey væk ved årets udgang”

 1. Lars Branderup siger:

  Den utroværdighed omkring wannakey som vi har set til dato er simpelthen ikke udslagsgivende for, at vi tør investere yderligere i denne synkende skude. Et produkt med hvilket man ikke kender release-datoen eller nogen nyheder om, hvad udviklingen skulle kunne tilføre af ny funktionalitet - samt at INGEN endnu har set et brugbart produkt - og ikke mindst, at markedet overhovedet ikke reagerer eller ensige har nogen tiltro til brugen af dette stykke fantasi-program som ingen ønsker at benytte.

 2. Lars Branderup siger:

  Wannakey - hold fingrene væk !
  Fra Wannakey’s hjemmeside;

  Selskabet forventer for 2007 ikke længere en omsætning af betydning i 2007, da den forventede release af Wannakey version 3.0 i 2007 kun vil ske for en lukket beta-testgruppe.

  Dette indebærer, at Selskabet forventer et resultat for 2007 på kr. - 16 mio. i forhold til det tidligere udmeldte forventede resultat på kr. -8 mio.
  ——————————————
  Altså et underskud på 16 mill. uden en krone i omsætning - det må da siges at være en fantasi-forretning af format !

 3. Lars Branderup siger:

  Årsresultatet for 2007 og ikke mindst at virksomhedens ledelse ikke ønsker at oplyse tallene for Q3 og Q4 2007. Med en underskud på 16 mill. DKK. kunne det tænkes, at virksomheden vil have meget vanskeligt ved at kunne gennemføre 2008 uden betydelig tilføresel af kapital. Det er dog beundringsværdigt, at investorerne stadig har tiltro til Wannakey’s eksistensgrundlag - dette uden nogen nævneværdig omsætning, men udelukkende udviklingsomkostninger som ikke har båret frugt - eller har den mindst udsigt til at blive en succes. En fantastisk historie, båret frem af tomme ord, uvirkelige forventninger og ikke mindst en mislykket markedsføring uden nogen indsigt i markedetsmekanismerne.

 4. Morten E. siger:

  Der er ingen tvivl om at et af wannakeys store problemer er at der ikke er kompetente personer ansat i den virksomhed.

  Ledelsen agerer umådeligt klodset og utroværdigt.

  Begge iagtagelser er efterhånden ved at være tydelige for de fleste som har beskæftiget sig med den slags i tidens løb.

  Wannakey er en ren dødsejler og man kan jo kun undre sig over at de har brændt endnu 16 mill. af uden at kunne fremvise et resultat andet end “for en lukket beta gruppe”.

  Det er bestemt ikke troværdigt og ledelsens ageren den seneste tid tyder da også på massive problemer.
  Den iagtagelse bygger jeg på tidligere udmeldinger som jo netop har været ret bombastiske og holdt i kraftige pang farver.
  …nu er der pludselig stille???

 5. Lars Branderup siger:

  Der er absolut INGEN nyheder fra virksomheden Wannykey eller noget der bare ligner en redningsplanke. Wannakey har “brændt” mere end 16 millioner af, og har fået tilført 4 mill. som kun vil kunne holde virksomheden i live - bare ét kvartal yderligere. Som investeringsforening, vil vi holde fingrene lang væk fra alle mulige investeringer.

 6. Lars Branderup siger:

  Det er åbenbart Danfort A/S som har etableret sig med afdeling i Kolding og Fredericia samt en svensk investor som står bag. En tidligere IT-Chef i Vejen Kommune er bagmanden bag Danfort A/S og det kunne være interessant, hvis en journalist ville stikke “snuden” ned bag virksomhedens etablering. Med gennemsnitlig 6 ansatte, kunne det være interessant at se, hvorledes de 16 millioner kroner er formøblet på et enkelt år. Udviklingsvirksomheders største udgift er lønninger til hoveder og hænder. Man kan vel ikke undgå at tænke på, hvor mange millioner der er forbrugt til løn til den enkelte “direktør”.

 7. Nikolaj S. siger:

  Wannakey er spild af penge og det undrer mig hvorledes man kan formøble 16 mill. dkk til seks ansatte på et år ?.. mon ikke dette fidus firma er oprettet for udelukkende at hente nogle personlige indtægter ud af virksomheden ?… jeg spør’ bare ?
  Er virkeligheden ikke bare, at man lavet et prospekt, bilder alle mulige ind, at man har et fantastisk produkt og at det vil give et vildt stort afkast - hvorefter de naive aktionærer, bliver lænset for alle deres indskud og direktørerne henter en masse penge ud i egne lommer ?…jeg spør’ bare ?
  Hvor er produktet ?.. har nogen mennesker nogen sinde set et produkt ? Er bestyrelsesformanden og direktøren bedre vidende, i så fald, burde de komme med nogle klare meldinger. Mine aktier er for længst solgt og jeg har tabt hver en krone på denne fantasi virksomhed.

 8. Nikolaj S. siger:

  Wannakey meddeler i Juni 2008, at nu har de fået den første kunde ? Det er åbenbart ikke kun mig, der i min naive tiltro til Wannakey kan se, at konceptet er rent fantasi. Hvis virksomeden ikke har solgt noget som helst i 2 år, kan jeg udmærket forstå, at man har formøblet de 16. mill. dkk. - på bla. rejser til USA og etablering af afdelinger ude i verden… Man forsøger at kunne flyve - før man kan kravle ? Hvorfor etablere sig i flere lande, når man ikke engang kan sælge produktet i Danmark ? Wannakey er åbenbart allerede blevet for “kendt” i Danmark, hvormed man søger andre græsgange. Deres Redantenna er overhovedet ikke blevet modtaget positivt nogen steder - for lignende produkter findes over ALT på internettet og der er på ingen måder nogen nyhedsværdi i de påståede produkt.

 9. Lars Branderup siger:

  Er det bedrageri, såfremt man påstår at man har et stykke software, som der ALDRIG er solgt til nogen ?… er det bedrageri, såfremt at dette setup er RENT fantasi og at man har bildt nogle aktionærer ind, at man har en interessant forretning, og samtidig velvidende om, at alle aktie indtægterne er gået til direktør lønning ? Den virksomhed burde ses næmere efter i sømmene, for det er lige netop sådanne virksomeder - og måden hvorpå de iværksættes, der er årsagen til finanskrise.

 10. Lars Branderup siger:

  Man kan ud af regnskabet udlede, at man har solgt en idé til aktionærerne, og efterfølgende kanaliseret alle pengenen over i virksomheden danfort.dk og derfor over i de enkelte direktøreres holdingselskaber. Man har åbenbart fikset salg af programmør timer fra Danfort til Wannakey - og hvem kan se, hvem der har lavet noget overhovedet - for vi taler om software - og det lugter af Stein Bagger.